9 czerwca – biuro nieczynne

UWAGA !!! Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że dnia 9 czerwca 2023 r. (piątek) biuro spółdzielni będzie nieczynne. Wszelkie ewentualne awarie należy zgłaszać do Pogotowia Lokatorskiego pod nr tel. 91 488 09 86 lub 91 488 09 90. ZARZĄD SM ZDROWIE

Zdrowych, spokojnych Świąt, pełnych radości i miłości w gronie bliskich oraz kojącego wypoczynku

życzą Rada Nadzorcza i Zarząd

17 czerwca – biuro nieczynne

UWAGA !!! Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że dnia 17 czerwca 2022 r. (piątek) biuro spółdzielni będzie nieczynne. Wszelkie ewentualne awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Lokatorskiego podnr tel. 91 488 09 90 lub 91 488 09 86. SM ZDROWIE

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r. (piątek) biuro spółdzielni będzie nieczynne. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Lokatorskiego pod nr tel. 91 488 09 90, lub 91 488 09 86.

Wstrzymanie prac dociepleniowych

Szanowni Mieszkańcy, nawiązując do zaplanowanych w tym roku prac dociepleniowych ścian szczytowych budynków przy ul. Kwiatowej 10. 10a, 10b i Ku Słońcu 72, 73, 74, w związku ze stwierdzeniem bytowania ptaków będących pod ochroną, do czasu wydania decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska prace zostały wstrzymane. Zarząd SM ZDROWIE

Komunikat – Ku Słońcu 69-74, Kwiatowa 4-12

SM ZDROWIE

UWAGA !!! Szanowni Mieszkańcy Osiedla Ku Słońcu 69-74, Kwiatowa 4-12 W związku z pracami budowlanymi, w dniach 23 – 24.03.2021r. (wtorek, środa)wyłączone zostanie z ruchu pieszych przejście furtką od strony ul. Ku Słońcu. Możliwość przechodzenia wyłącznie od strony ul. Kwiatowej 8-10 oraz Kwiatowej 10B. SM ZDROWIE