TELEFONY ALARMOWE

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna

997 Policja

986 Straż Miejska

991 Pogotowie Energetyczne

992 Pogotowie Gazowe

993 Pogotowie Ciepłownicze

994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

91 421 99 26 Pogotowie Dźwigowe (ASLIFT)

91 488 09 90 Pogotowie Lokatorskie