Wstrzymanie prac dociepleniowych

Szanowni Mieszkańcy,

nawiązując do zaplanowanych w tym roku prac dociepleniowych ścian szczytowych budynków przy ul. Kwiatowej 10. 10a, 10b i Ku Słońcu 72, 73, 74, w związku ze stwierdzeniem bytowania ptaków będących pod ochroną, do czasu wydania decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska prace zostały wstrzymane.

Zarząd SM ZDROWIE