Zmiana cen ZWiK

UWAGA !!!

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, zmiany taryfy za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – zatwierdzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecnie – z dniem 2 lipca 2020 r. zmianie ulegają opłaty:

za dostarczenie wody z 4,69 zł/ m3 na 4,95 zł/ m3
za odprowadzenie kanalizacji z 6,75 zł/ m3 na 6,97 zł/m3

Wymiary opłat obowiązujące od lipca 2020 r. otrzymają Państwo do euroskrzynek lub na podany adres korespondencyjny bądź mailowy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
www.zwik.szczecin.pl/klienci/faktury_i_rozliczenia/aktualne-taryfy-i-opaty

ZARZĄD SM ZDROWIE