Informacja

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 33/2023 z dnia 27.9.2023 r. Rady Nadzorczej SM ZDROWIE, z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie ulega stawka funduszu remontowego na Osiedlu Kwiatowa / Ku Słońcu która wynosić będzie:


dla garaży przy ul. Kwiatowej 12 o 6,85 zł/m 2 /m-c przez okres 24 m-cy na pokrycie
robót modernizacyjnych instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

Zgodnie z podjętą uchwałą od dnia 1.1.2024 r. stawka na fundusz remontowy dla
garaży wynosić będzie łącznie 9,05 zł/m2 /m-c