O SPÓŁDZIELNI

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” została powołana 2 listopada 1983 roku z inicjatywy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i Państwowych Szpitali Klinicznych nr 1 i 2.

Wpis do Rejestru Sądowego uzyskała 17 stycznia 1984 roku w Sądzie Rejonowym w Szczecinie pod numerem RS 2127.

Spółdzielnia zrzesza 304 członków i gospodaruje 326 lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami o łącznej powierzchni użytkowej 24 182,89 m².

RADA NADZORCZA – kadencja 2022-2025:

Wojciech Łuczkowski PRZEWODNICZĄCY RN

Magdalena Opalińska Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RN

Irena Komarnicka SEKRETARZ RN

Patrycja Kaczyńska CZŁONEK RN

Tymoteusz Radecki CZŁONEK RN

KONTAKT:

Spotkania z Radą Nadzorczą po wcześniejszym umówieniu terminu w biurze spółdzielni lub telefonicznie pod numerem tel.: 91 82-31-81.

kontakt do RN: radanadzorcza@szdrowie.pl

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Agata Wiśniewska